شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

پروانه ها

پروانه اشتغال ارائه خدمات دزیمتری فردی  -

گواهی نامه ها

 گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران > 90 -

 گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران > 92 -

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده -

گواهی ایزو 17025 از مرکز تایید صلاحیت ایران -
Home

صفحه اصلی