شرکت تجهیزات پرتوپایش


قابل توجه مراکز کار با پرتو در بخش های پزشکی (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی) ، صنعتی و پژوهشی
قابل توجه مراکز کار با پرتو در بخش های پزشکی (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی) ، صنعتی و پژوهشی
دزیمتر مفقودی
دزیمتر مفقودی
پروانه و گواهی نامه ها
پروانه و گواهی نامه ها
دانلود مقالات علمی
دانلود مقالات علمی


درباره دزیمتر ترمولومینسانس
درباره دزیمتر ترمولومینسانس
جذب نیرو
جذب نیرو

تماس با ما
درباره ما
دزیمتر مفقودی
تعهد برای دریافت خدمات
دریافت کد اشتراک
تعهد برای دریافت خدمات
دریافت کد اشتراک
تهیه تجهیزات
شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

 شرکت تجهيزات پرتوپايش

Partopayesh Co.

Radiation Protection Equipment & Dosimetery Service

لینک های مرتبط

  

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
شرکت تجهیزات پرتوپایش

ارائه مشاوره برای تامین تجهیزات

  

پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش

  

 نخستین مرکز خصوصی ارائه سرویس دزیمتری TLD در ایران

  

 طراحی و ساخت انواع حفاظ

  

 تهیه تجهیزات کنترل کیفی

  

  تهیه و نصب انواع سیستم های مانیتورینگ

  

 ارائه مشاوره برای تامین تجهیزات

  

پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش

  

نخستین مرکز خصوصی ارائه سرویس دزیمتری TLD در ایران

  

 طراحی و ساخت انواع حفاظ

  

 تهیه تجهیزات کنترل کیفی

  

 تهیه و نصب انواع سیستم های مانیتورینگ

  

اخبار و اطلاعیه ها :

  

- آغاز به کار بخش دزیمتری فردی ، ويژه مراکز کار با پرتو گاما و ايکس از آذر ماه سال 1391

  

اطلاعیه :

اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر ارائه خدمات دزیمتری در شرکت پرتوپایش

اطلاعیه :

اطلاعیه مربوط به حذف و اضافه پرتوکاران

اطلاعیه :

معرفی حساب شرکت

 -

آغاز به کار بخش دزیمتری فردی ، ويژه مراکز کار با پرتو نوترون از ارديبهشت ماه سال 1393

  

اطلاعیه :

اطلاعیه :

اطلاعیه مربوط به مراکز کار با پرتو در بخش های پزشکی (پرتو پزشکی و پرتو درمانی) و پژوهشی

اطلاعیه :

اطلاعیه مربوط به دزیمتر های مفقودی

- دریافت گواهی ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اردیبهشت ماه 1396


  

- قابل توجه کليه مراکز کار با پرتو گاما ، ايکس  ؛ بدليل انتقال اطلاعات از نوبت جاری به نوبت بعد ، مهلت درخواست اشتراک شرکت های جديد و همچنين حذف و اضافه  شرکت های عضو در اين نوبت ، تنها تا بيست و سوم ارديبهشت ماه 97 ميباشد لذا پس از تاريخ مذکور تمامی درخواست ها به دوره بعد منتقل ميگردد.

پروانه و گواهی نامه ها

دانلود مقالات علمی

انتقادات و پیشنهادات

درباره دزیمتر ترمولومینسانس

فرم جذب نیرو
SmartRad دزیمتر هوشمند فردی
Polimaster PM1405 دزیمتر محیطی
Graetz X5C Plus دزیمتر محیطی
Graetz دزیمتر محیطی و فردی
نوترون مانیتور
سایت خدماتی هنری نایت اسکینابزار های وبلاگ نویسیکد نمایشگر ای پی و مشخصات کامپیوتر

برای بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران جهت حذف و یا اضافه بر روی آیکون زیر کلیک نمایید

بررسی وضعیت پرتوکاران
useful counter
Extreme Meter

   بازدید از سايت (نفر)

  

 COPYRIGHT©2012 PARTOPAYESH CO. ALL RIGHTS RESERVED