تماس با ما
درباره ما
کالیبراسیون
دزیمتری رادن
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
فروش تجهیزات دزیمتری
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم

شرکت تجهیزات پرتوپایش مرکز انحصاری مشاوره تخصصی و ارائه خدمات دزیمتری رادن است. این مرکز دارای کتابخانه تخصصی و آزمایشگاه پیشرفته دزیمتری رادن به روش غیر فعال میباشد. از جمله فعالیت های این مرکز : تعریف پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات دزیمتری رادن به دانشجویان و مراکز آموزشی - پژوهشی ، اندازه گیری رادن در ساختمان های مسکونی - اداری و واردات و فروش دستگاه های الکترونیکی اندازه گیری رادن است. متقاصیان محترم میتوانند جهت بهره مندی از اين خدمات و مشاوره با شماره : 22293000-021 (داخلی - 3) تماس حاصل نمایند.


پروژه های انجام شده

1 - اجرای شبکه فشار شکنی گاز رادن بر اساس ضابطه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در ساختمان ویلایی واقع در شهرک نمک آبرود و اندازه گیری غلظت رادن در داخل ساختمان پس از پایان ساخت سال 1396

2 -  پروژه دانشجویی "اندازه گیری غلظت گاز رادن در ساختمان های مسکونی شهر دامغان" سال 1398

3 - پروژه دانشجویی "اندازه گیری غلظت گاز رادن در ساختمان های مسکونی شهر زنجان" سال 1398

4 - اندازه گیری غلظت رادن در ساختمان پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان ، سال 1398

5 - اندازه گیری غلظت رادن در ایستگاه های راه آهن گرمسار - اینچه برون ، سال 1398

6 - اندازه گيری رادن در توتون سيگارهای موجود در بازار ايران ، پروژه دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران ، سال 1399

7 - اندازه گيری رادن در آزمايشگاه دکتر دانشبد - شيراز ، سال 1399

اولین ساختمان مقاوم در برابر نفوذ گاز رادن بر اساس ضابطه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

اجرای شبکه فشار شکنی گاز رادن زیر پی ساختمان برای جلوگیری از نفوذ گاز رادن به داخل ساختمان در یک ساختمان ویلايی در شهرک نمک آبرود. طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه و اندازه گیری غلظت گاز رادن در ساختمان توسط شرکت پرتوپایش انجام گرداده است.

  

حفاظت از کارگران معدن در برابر تنفس گاز رادن

اندازه گیری غلظت گاز رادن و انجام اقدامات اصلاحی توسط شرکت پرتوپایش انجام می گیرید.

  

گاز پرتوزای رادن و اثر زیان بار آن بر سلامت انسان

 مقایسه دو ساختمان از نظر نفوذ پذیری گاز رادن

اندازه گیری غلظت رادن در ساختمان های مسکونی شهر کاشان

ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهینامه ایزو 17025
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه
گواهی ارزش افزوده
Enviro گواهی نمایندگی کمپانی