تماس با ما
درباره ما
کالیبراسیون
دزیمتری رادن
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
فروش تجهیزات دزیمتری
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
دریافت کد اشتراک از سازمان انرژی اتمی ایران
دریافت کد اشتراک از سازمان انرژی اتمی ایران
دریافت کد اشتراک از سازمان انرژی اتمی ایران
دریافت کد اشتراک از سازمان انرژی اتمی ایران

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز صنعتی کار با پرتو گاما-ایکس

شرایط دریافت خدمات

مراحل دریافت اشتراک

دریافت کد اشتراک از سازمان

فرم درخواست اشتراک

فرم حذف و اضافه

نامه دزیمتر مفقودی

جدول مدت زمان استفاده از دزیمتر

دستورالعمل استفاده از دزیمتر

دستورالعمل حذف و اضافه نمودن

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز پزشکی کار با پرتو گاما-ایکس

شرایط دریافت خدمات

مراحل دریافت اشتراک

دریافت کد اشتراک از سازمان

فرم درخواست اشتراک

فرم حذف و اضافه

نامه مربوط دزیمتر مفقودی

جدول مدت زمان استفاده از دزیمتر

دستورالعمل استفاده از دزیمتر

دستورالعمل حذف و اضافه نمودن

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز صنعتی کار با پرتو نوترون-گاما

شرایط دریافت خدمات

مراحل دریافت اشتراک

دریافت کد اشتراک از سازمان

فرم درخواست اشتراک

فرم حذف و اضافه

نامه مربوط به دزیمتر مفقودی

جدول مدت زمان استفاده از دزیمتر

دستورالعمل استفاده از دزیمتر

دستورالعمل حذف و اضافه نمودن

خدمات دزیمتری مچی

شرایط دریافت خدمات

مراحل دریافت اشتراک

دریافت کد اشتراک از سازمان

فرم درخواست اشتراک

فرم حذف و اضافه

نامه مربوط به دزیمتر مفقودی

جدول مدت زمان استفاده از دزیمتر

دستورالعمل استفاده از دزیمتر

دستورالعمل حذف و اضافه نمودن

انجام پروژه های علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی

جهت انجام پروژه های علمی - پژوهشی با استفاده از دزيمتر های TLD خواهشمند است با شماره 22293000 021 (داخلی 107) تماس حاصل نماييد

  

درباره پدیده ترمولومینسانس

مقایسه دزیمترهای فردی مورد استفاده در ایران

مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهینامه ایزو 17025
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه
گواهی ارزش افزوده
Enviro گواهی نمایندگی کمپانی